Mga Bagong Salita, Konsepto, at Experience na Aming Natutunan at Ipinag-papasalamat sa Philippine College Radio Congress 2017

Dahil inspirado akong gumamit ng sariling wika, isinulat ko ang blog na ito sa paraang alam ko, sa mga salitang nahahagilap ko habang isinusulat ang tumatakbo sa aking isipan tungkol sa napaka-insightful (yan hindi ko na kinayang tagalugin) na College Radio Congress ng U.P. College of Mass Communication, na bilang isang educator ay ipinagpapasalamat kong akoy naimbitahan, ipinadala (ng STI

Read more

Understanding the Sociolinguistic Aspect of Code-switching

Gardner Choloros (2009) noted that code-switching should be viewed from a sociolinguistic perspective since language behavior and use are viewed as something related to the speaker’s characteristics, and social identity. I was able to understand the sociolinguistic aspect of code-switching when I read more about sociolinguistics. Fortunately, I came across the book of Bell (2014) titled “The Guidebook to Sociolinguistics”

Read more