Poem For Buwan ng Wika

Isang karangalan ang mabigyan ng pagkakataon na sumulat ng tula tungkol sa ating sariling wika para gamiting pyesa sa patimpalak ng pagsasaling wika ng tulang Ingles sa Filipino at sa iba’t ibang dialekto sa Pilipinas. Ako ay nagpapasalamat kay Ginoong Makata at Ginoong Viray sa pagkakataong ito. Isang kasiyahang ng makita ang pagsasalin ng ating mga estudyante ng tumutugma sa

Read more